PRISER JANUAR 2020
 
 Pr. månedPr. gang/dag
Rideklub medlemsgebyr 100 kr.
Medlemskab af Tattersall Pony Rideklub er obligatorisk for alle  ryttere og opkræves kvartalsvis  
     
Rideskole undervisning på elevhold   
     
½ times ponyhold  490 kr. 145 kr.
45 min. ponyhold  620 kr. 165 kr.
1 times ponyhold   685 kr. 180 kr.
     
Ridning på partpony    
     
Lørdagspart på rideskolepony (efter kl. 12.00)
 560 kr. 
Søndagspart på rideskolepony (før kl. 13.00)  560 kr. 
Partpony pr. dag 730 kr. 
Helparter (med ret til delepart) incl. springundervisning  5200 kr. 
     
Ferieparter    
I skoleferier med partudlejning (ex. faste weekendparter)
 285 kr.
     
Opstaldning    
Pony boks   4200 kr. 
Stor boks   4800 kr. 
     

Der er ingen undervisning i skoleferierne. Dog undervises på almindelige enkelte helligdage og fridage.

For weekendparter på rideskoleponyer samt ferieparter gælder max. 1 times ridning pr. dag og ingen springning hverken i ridehus eller på ridebane (se partregler).

Der betales for ridelektioner og rideskoleparter i 11 måneder årligt, mens der betales alle 12 måneder for partponyer og opstaldning (i skolesommerferien er rideskolen lukket). Alle private- og partponyer er velkomne på sommerfold, når de ikke bruges af rytteren til stævner eller ridelejr. Stalden lukkes efter aktiv sommer til skolestart.

Alle beløb betales månedsvis forud. Undtaget er ferieparter, der opkræves med næste månedsopkrævning. 

Medlemsgebyret til rideklubben dækker medlemmernes adgang til ridehus/-bane uden for undervisning, klubfaciliteter og medlemskab af Dansk Rideforbund samt ridekort til Dyrehaven. Der sælges ikke ridehuskort til udefrakommende ryttere.

Fredags, lørdags- og søndagshold samt parter må forvente, at der et par gange årligt aflyses på grund af stævnearrangement i klubregi.

Erstatningstimer i forbindelse med undervisning gives kun, hvis holdet har måttet aflyses, eller at eleven ikke har kunnet ride på grund af halthed eller sygdom hos ponyerne. Alle elever bedes melde kendt fravær ved ferier eller længerevarende sygdom, da ponyerne ellers står unødigt opsadlede.

Opsigelse af opstaldning, undervisning, og/eller parter skal ske skriftligt gerne pr. e-mail til tanja.moberg@mail.dk eller lonemoberg@msn.com med en måneds varsel til udgangen af en måned.
 
 

Sponsorer