Aktivitetsudvalg
:

Stævner og sociale arrangementer: 

Uddannelsesudvalg:

Opsadlings- og striglekurser, ryttermærkekurser, børneattester mv.: Helle Klein

Informationsudvalg:

www.tprk.dk (via Klubmodul) samt sociale medier: Katja Østergaard

Sponsor/fondsudvalg:

Fondssøgninger og sponsoransvarlig: 


Sponsorer