Klubbens formål

Tattersall Pony Rideklub (TPRK) blev stiftet d. 11. september 2003. Rideklubben lejer pr. 1. juli 2013 Sauntesvej 7 af Den Erhvervsdrivende Fond Sauntesvej 7, og indgår samarbejdsaftale med Jægersborg Rideskole v/Tanja Moberg.

Klubbens formål er gennem sociale aktiviteter at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt.

Klubben ønsker at etablere et miljø, hvor primært børn og unge mellem 5 og 14 år, uden at investere i egen pony, kan få glæde af de mange facetter i omgangen med heste.

Klubben ønsker at fremme medlemmernes oplevelse af ansvar gennem omgang med og pleje af ponyer og gennem aktiv deltagelse i udvalg og klubbens demokratiske organer og processer.

Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

Vi adskiller os fra de fleste andre rideskoler i kommunen ved at kunne tilbyde ridning til børn helt ned i 3 års alderen. Mange af kommunens ryttere har således startet deres sport i Tattersall Pony Rideklubs beskedne men hyggelige og trygge rammer. 
 
Blandt de ca. 2000 børn, der gennem de seneste år har været medlemmer af rideklubben, har flere opnået resultater ved stævner både på distriktsplan og ved landsstævner. Enkelte placeringer ved Danmarksmesterskaberne er det også blevet til.

Selvom de fysiske rammer er begrænsede, har den nuværende beliggenhed flere fordele. Bl.a. ligger vi centralt placeret i kommunen og kan derfor tilbyde ridning i naturen, herunder Dyrehaven, Ermelunden og Hundesømosen.


Sponsorer