Regler for lørdags-/søndagsparter på rideskoleponyer 
 
 1. Leje af lørdags-/søndagspart for pony koster 620 kr. pr. måned. Parten skal betales hver måned, undtagen i juli, hvor der er sommerferie. Som hovedregel følger partridningen rideskolens feriekalender. Det betyder, at der ikke er partridning i ugen, hvor efterårsferien, juleferien og påskeferien slutter. Dette for at rideskolen kan have andre aktiviteter i disse uger.              
 2. Husk at der også for partridning gælder 1 måneds opsigelse.

 3. Det er tilladt at ride i skoven men max. 1 time. Al ridning i skov er på eget ansvar.

 4. Al partridning foregår lørdag efter kl. 13.00 og søndag inden kl. 13.00.

 5. Ponyen må max. gå 1 time, men undlad at galoppere hele tiden, da det kan medføre, at du får frataget din part.

 6. I skal være forberedt på, at vi ca. 2 gange om året har diverse arrangementer i weekenden, hvor vi benytter ponyen.

 7. Søskende må gerne være to om en pony, således at man rider hver anden lørdag eller søndag.

 8. Rytteren må under ingen omstændigheder springe i ridehus, på ridebanen eller i skoven.                                                                                       
 9. Rideskoleparterne er forbeholdt rideskolens elever. Det betyder, at man skal modtage undervisning i rideskolen enten på almindeligt hold eller på springhold. Hver elev tillades kun en partdag.                                                                                                                                       
 10. Ridelæreren kan fratage rytteren retten til at have part på en pony, hvis:                                                                                                 
 11.  ponyen ikke bliver ordnet ordentligt før og efter ridning                                                                                                                                        -
 12.  rytteren lader andre ride på sin part, bortset fra afskridtning af ponyen                                                                                                                  
 13.  rytteren ikke rydder ordentligt op efter sig på staldgangen, i ridehus/på ridebane, selv efter flere ganges påtale.   

Al ridning foregår på eget ansvar  

Sponsorer