PRISER JANUAR 2023
 
 Pr. månedPr. gang/dag
Rideklub medlemsgebyr
 100 kr.
Medlemskab af Tattersall Pony Rideklub er obligatorisk for alle  ryttere og opkræves kvartalsvis  
     
Rideskole undervisning på elevhold   
     
½ times ponyhold  535 kr. 150 kr.
45 min. ponyhold  685 kr. 175 kr.
1 times ponyhold   750 kr. 200 kr.
     
Ridning på partpony    
     
Lørdagspart på rideskolepony (efter kl. 12.00)
 620 kr. 
Søndagspart på rideskolepony (før kl. 13.00)  620 kr. 
Partpony pr. dag 800kr. 
Helparter (med ret til delepart) incl. springundervisning  5725 kr. 
     
Ferieparter    
I skoleferier med partudlejning ½  eller 1 dag
 190/330 kr.

    
Opstaldning    
Pony boks   4590 kr. 
Stor boks   5240 kr. 
     


Der er ingen undervisning i skoleferierne. Dog undervises på almindelige enkelte helligdage og fridage. 

For weekendparter på rideskoleponyer samt ferieparter gælder max. 1½ times ridning pr. dag og ingen springning hverken i ridehus eller på ridebane (se partregler).

Der betales for ridelektioner og rideskoleparter i 11 måneder årligt, mens der betales alle 12 måneder for partponyer og opstaldning (i skolesommerferien er rideskolen lukket). Alle private- og partponyer er velkomne på sommerfold, når de ikke bruges af rytteren til stævner eller ridelejr. Stalden lukkes efter aktiv sommer til skolestart.

  

Alle beløb betales månedsvis forud. Undtaget er ferieparter, der opkræves via Event eller med næste månedsopkrævning. 

Medlemsgebyret til rideklubben dækker medlemmernes adgang til ridehus/-bane uden for undervisning, klubfaciliteter og medlemskab af Dansk Rideforbund  

Der sælges p.t. ikke ridehuskort til udefrakommende ryttere.

  

Fredags, lørdags- og søndagshold samt parter må forvente, at der et par gange årligt aflyses på grund af stævnearrangement i klubregi. 

Erstatningstimer i forbindelse med undervisning gives kun, hvis holdet har måttet aflyses, eller at eleven ikke har kunnet ride på grund af halthed eller sygdom hos ponyerne. Alle elever bedes melde kendt fravær ved ferier eller længerevarende sygdom, da ponyerne ellers står unødigt opsadlede.

Opsigelse af opstaldning, undervisning, og/eller parter skal ske skriftligt gerne pr. e-mail til tanja.moberg@mail.dk eller lonemoberg@msn.com med en måneds varsel til udgangen af en måned. Denne opsigelsesfrist gælder for såvel lejer/opstalder som udlejeren af heste og hestebokse.
 
 

Sponsorer