Bestyrelsen

Alice Sabroe (formand)
Mobil 26 80 83 60
asa@sabroe-selection.dk
 

Katja Østergaard (næstformand)
Mobil 29 72 72 34
kmlostergaard@gmail.com 
 
Helle Klein (kasserer)
Mobil 28 93 92 70
helle_klein@live.dk
 
Rikke Güllich (sekretær)
Mobil 60 54 57 16 
tymini@hotmail.com 
 
Sidsel Randby
Mobil 26 17 07 07
Suppleant 
Pt. ingen
 
Bogholderi

Christinna Gylling - HENVENDELSE vedr. klubmodul, medlemskontingent, udmelding af rideklubben
Mobil 40 26 19 31
stindis@mail.tele.dk
 
Revisor

Per F. Petersen
Plan Revision
Købmagergade 14
4700 Næstved

 

Sponsorer